Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki jest możliwy zwrot towaru zakupionego w serwisie „Magiczne Wędrowanie”, bez podania przyczyny. W tym celu konieczne jest, abyś odesłała/odesłał zakupiony towar przesyłką poleconą na nasz adres, wraz z wystawionym przez „Magiczne Wędrowanie” dowodem zakupu (rachunek) oraz swoim oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W ciągu 5 dni Otrzymasz zwrot kwoty równej cenie towaru przelewem bankowym na wskazane przez Ciebie konto.

Ważne!

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania towaru.

Reklamacja towaru jest uwzględniana w przypadku, kiedy stwierdzisz jego niezgodność z zamówieniem, znajdziesz w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy. W chwili odbioru towaru jesteś zobowiązana/zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub śladów jej otwierania. W tym przypadku warunkiem rozpatrzenia reklamacji będzie przedłożenie nam protokołu reklamacji spisanego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.

Reklamując towar konieczne jest, abyś odesłała/odesłał go w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki wraz z rachunkiem, opisem wady, a w przypadku uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas dostawy również z dołączonym protokołem reklamacji.

Prosimy o zwrot towaru przesyłką pocztową pod nasz adres, wraz z dopiskiem „reklamacja”. Uszkodzony towar wymienimy na nowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy Ci równowartość jego ceny. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy na podane przez Ciebie konta przelewem bankowym w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki i rozpatrzenia reklamacji.

Ważne!

Firma „Magiczne Wędrowanie” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.