Magiczne nauki

Interesujące warsztaty, pokazy, spotkania

Jak niekonwencjonalnie i twórczo spędzić czas? Zorientuj się, jakimi pasjami chcą podzielić się, w swoich pracowniach, miejscowi artyści, rzemieślnicy, bajarze…

Pokazy (3 pozycje)

Wystawy (2 pozycje)

Warsztaty (6 pozycji)

Spotkania (2 pozycje)